Aktuálně

8. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

Dne 1.8.2019 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 8. kolo příjmu žádostí.

Dle dostupných informací z Mze se jedná o poslední výzvu v rámci níže uvedených opatření or období 2014 - 2020, kdy v roce 2020 nebudou vyhlašovány žádné další výzvy.

V 8. kole budou podpořeny investice do potravinářských a lesnických projektů, projekty na diverzifikaci příjmů zemědělců, vzdělávací i projekty spolupráce za více než 1,6 miliardy korun.

Příjem Žádostí o dotaci bude probíhat v termínu: 8.10.2019 (od 8:00 hod) - 29.10.2019 (do 18:00 hod)

 

V rámci příjmu žádostí o dotaci bude možné žádat o dotace na níže uvedené opatření:

- Vzdělávací akce

- Informační akce

- Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

- Investice do nezemědělských činností

- Podpora agroturistiky

- Zavádění preventivních opatření v lesích

- Obnova lesních porostů po kalamitách

- Odstraňování škod způsobených povodněmi

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

- Neproduktivní investice v lesích

- Přeměna náhradních porostů dřevin

- Technika a technologie pro lesní hospodářství

- Sdílení zařízení a zdrojů

- Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavateských řetězců a místních trhů

Pokud Vás některé z opatření zaujalo a chcete Váš záměr prokonzultovat, jsme připraveni Vám v tomto směru pomoci. Nebojte se a braťte se na nás.

Níže letáky k vybraným opatřením:

pdfLeták_-_Agroturistika_-_8._kolo.pdf

pdfLeták_-_dotace_-_Technika_a_technologie_pro_lesní_hospodářství_-_8_kolo.pdf

pdfLeták_-_dotace_pro_potravináře_-_8_kolo.pdf

pdfLeták_-_nezemědělská_činnost_-_8._kolo.pdf

Žádosti o dotaci v rámci SOT (Společná organizace trhu)

Žádosti o dotaci v rámci SOT s vínem - investice

 

Vážení,

SZIF spustil od 3. června 2019 příjem žádostí z dotačního titulu "Investice" (v rámci SOT s vínem) pro období 2019 - 2020. Příjem žádostí bude ukončen 2.9.2019

 

Podpořené oblasti v rámci SOT:

- dřevěný sud nebo uzavřená nádoba na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů

- speciální kvasná nádoba s aktivním potápěním matolinového klobouku (dále jen "Speciální kvasná nádoba")

- cross-flow filtr víno

- lis na hrozny

 

Bližší informace zde: pdfŽádosti_o_dotaci_v_rámci_SOT_s_vínem.pdf

GDPR - Ochrana osobních údajů

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vás ujistili, že pro nás je ochrana osobních údajů, potažmo soukromí našich klientů na prvním místě. Proto u nás sbíráme jen minimum osobních údajů, které uchováváme po nezbytně nutnou dobu. Dále děláme vše pro to, aby zpracovávané osobní údaje byly vždy aktuální. Především však nikdy nezpracováváme osobní údaje pro účely, které se neslučují s původními účely bez Vašeho vědomí.

 

 

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s novou úpravou ochrany osobních údajů, kterou je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, též „GDPR“).

 

 

Soulad s GDPR

U nás není prohlášení o souladu s GDPR jen prázdnou fází. Dosažení souladu jsme věnovali mnoho úsilí. To si můžete ověřit např. tím, že si přečtete naši novou dokumentaci věnovanou ochraně osobních údajů. Nebo se podívejte, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. Kdykoliv v budoucnosti totiž můžete využít níže uvedený odkaz na Nástěnku, na kterém bude dostupný seznam zpracovávaných kategorií osobních údajů, právní základ pro jejich zpracování, doba, po kterou je uchováváme, informace o zpracovatelích a další. A pokud Vás budou zajímat Vaše práva, která můžete u nás uplatnit, nebo budete chtít podat stížnost na zpracování, informace o tom, jak v těchto případech postupovat, budete moci nalézt v zásadách o zpracování osobních údajů dostupných: Zásady pro zpracování osobních údajů

 

Zajímá Vás něco o ochraně osobních údajů?

Pokud budete mít nějaké dotazy k tomu, jak zpracováváme osobní údaje, tak nás prosím kontaktuje prostřednictvím Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

Nástěnka GDPR

Naše Nástěnka o zpracování Vašich osobních údajů je přístupná z tohoto odkazu: https://osobnidata.cz/p/zd73cz

 

S pozdravem,

Miroslav Prášek

6. kolo příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

Dne 6.2.2018 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR podmínky pro 6. kolo dotací z Programu rozvoje venkova.

 

Příjem Žádostí o dotaci bude probíhat v termínu: 3.4.2018 (od 8:00 hod) - 23.4.2018 (do 13:00 hod)

 

V rámci příjmu žádostí o dotaci bude možné žádat o dotace na níže uvedené opatření:

- Vzdělávací akce

- Informační akce

- Lesnická infrastruktura

- Zahájení činnosti maldých zemědělců

- Investice do nezemědělských činností

- Podpora agroturistiky

- Obnova lesních porostů po kalamitách

- Odstraňování škod způsobených povodněmi

- Neproduktivní investice v lesích

- Přeměna náhradních porostů dřevin

- Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

- Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

- Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavateských řetězců a místních trhů

Pokud Vás některé z opatření zaujalo a chcete Váš záměr prokonzultovat, jsme připraveni Vám v tomto směru pomoci. Nebojte se a braťte se na nás.

pdfInvestice do nezemědělských činností

pdfPodpora agroturistiky

pdfZahájení činnosti mladých zemědělců

pdfLesnická infrastruktura

pdfTechnické vybavení dřevozpracujích provozoven

 

5. kolo Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

Dne 2.8.2017 schválil ministr zemědělství dotační Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na projekty Programu rozvoje venkova 2014 - 2020, pro 5. kolo příjmu žádostí o dotaci.

V 5. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, inovací a na projekty spolupráce za více než 2,6 miliardy korun.

Číst více...

Dotace na nádrže pro zálivku zahrady - "DEŠŤOVKA"

Ministerstvo životní prostředí chce v rámci tzv. ekoinovací motivovat lidi, aby začali hospodařit s dešťovou vodou. Řeší tak problém, který započal před více než  dvaceti lety v důsledku klimatických změn- Jak řekl ministr životního prostředí Richard Brabec, "musíme si vážit vody, která nám napadne v době srážek" Proto také ministrestvo vyhlásilo dotační titul s názvev "DEŠŤOVKA". Celý program se ale skládá z několika dílčích složek, jež se zabývají i opatřeními na zemědělské půdě, především však ve městech, kde kvůli betonovému zalití se nemůže voda vsáknout do půdy.

Dotační program s pracovním názvem Modrá úsporám a oficiálním názvem "DEŠŤOVKA" je určen také pro občany, kteří si problém s nedostatkem pitné vody uvědomují, smýšlejí ekologicky a chtějí ušetřit za drahou pitnou vodu. Cílem této Výzvy je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Podporované aktivity:

1) Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů - Systém pouze pro zálivku v obcích ohrožených suchem

- dotace až 20.000,- Kč + 3.500,- Kč/m3 nádrže, maximálně však 50% z celkových způsobilých výdajů

- pro stávající domy v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody

 

2) Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů - Komplexní systémy pro využití srážkové vody jako vody užitkové

- dotace až 30.000,- Kč + 3.500,- Kč/m3 nádrže, maximálně však 50% z celkových způsobilých výdajů

- pro stávající domy i novostavby v celé ČR

 

3) Akumulace a využití předčištěné odpadní vody v segmentu obytných domů

- dotace až 60.000,- Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45.000,- Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3.500,- Kč/m3 nádrže + 10.000,- Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50% z celkových způsobilých výdajů

- Pro stávající domy i novostavby v celé ČR

 

O dotace se žádá 29. května od 10:00 hod pomocí webového formuláře. Příjem žádostí bude ukončen při vyčerpání alokace 100 mil. Kč.


4. kolo příjmu žádostí z PRV 2014 - 2020

Dne7.2.2017 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR podmínky pro 4. kolo dotací z Programu rozvoje venkova.

 

Příjem Žádostí o dotaci bude probíhat v termínu: 4.4.2017 (od 8:00 hod) - 24.4.2017 (do 13:00 hod)

Číst více...

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Miroslav Prášek
Administrativa spojená se zpracováním žádostí o dotaci

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73

Jihomoravský kraj
okres Hodonín

Aktuálně ze světa dotací

8. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

Dne 1.8.2019 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 8. kolo…  Číst více

Žádosti o dotaci v rámci SOT (Společná organizace trhu)

Žádosti o dotaci v rámci SOT s vínem - investice   Vážení, SZIF spustil od 3. června 2019 příjem žádostí z dotačního titulu "Investice" (v rámci SOT s…  Číst více

Nahoru