Aktuálně

Ukončení činnost dotačního poradenství

Vážení žadatelé,

 

ač s lítostí, tak Vám musím tímto oznámit, že vzhledem k okolnostem jsem nucen k 1.12.2022 ukončit svou činnost v rámci administrativní činnosti dotačního poradenství, včetně zpracování Žádostí.

Do konce roku 2022 bude ještě v provozu emailová schránka, nicméně následně i ta bude vypnuta. Prosím tedy neposílejte již žádné dotazy, dokumenty, pravděpodobně by to již nepřišlo.

Tímto se omlouvám, za případné vzniklé potíže. Nicméně věřím, že rychle za mne najdete náhradu, neboť šikovných lidí je spousta.

 

Ing. Vladislav Prášek

13. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 28.7.2021 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 13. kolo příjmu žádostí.

Dle dostupných informací z Mze se jedná o poslední výzvu v rámci níže uvedených opatření or období 2014 - 2020.

Příjem Žádostí o dotaci bude probíhat v termínu: 5.10.2021 (od 8:00 hod) - 26.10.2021 (do 18:00 hod)

 

V rámci příjmu žádostí o dotaci bude možné žádat o dotace na níže uvedené opatření:

- Vzdělávací akce

- Informační akce

- Lesnická infrastruktura

- Obnova lesních porostů po kalamitách

- Investice do nezemědělských činností

 

Pokud Vás některé z opatření zaujalo a chcete Váš záměr prokonzultovat, jsme připraveni Vám v tomto směru pomoci. Nebojte se a obraťte se na nás.

Níže letáky k vybraným opatřením:

Leták_-_nezemědělská_činnost_-_13._kolo.pdf

 

Hlavní změny pro 13. kolo PRV:

pdf13._kolo_PRV_-_informační_leták.pdf

Vyhlášení 12. kola Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělstvívyhlásilo 12. kolo příjmu žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu 15. 6. 2021 od 8:00 hodin - 13. 7. 2021 do 18:00 hodin.

Zemědělci budou moci letos čerpat podporu převážně z těchto operací:

- 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

- 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

- 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Ve 12. kole se rozdělí celkem více než 5 mld. Kč, které budou směřovat zejména na podporu potravinové soběstačnosti u ovoce a zeleniny včetně brambor a u živočišné výroby. Zásadně bude podpořena nejen primární produkce, ale rovněž zpracovatelské kapacity. Nedílnou součástí 12. kola je podpora generační obměny v zemědělství a podpora.

 

pdfHlavní změny providel - 12. kolo

pdfLeták - Investice do zemědělských podniků

pdfLeták - Zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh

pdfLeták - Mladý začínající zemědělec

 

12. kolo Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství připravuje 12. kolo příjmu žádostí v Programu rozvoje venkova (PRV) pro letošní rok 2021, kdy plánovaný příjem žádostí bude od 15. června 2021 (přesný termín bude odstatečně dopředu zveřejněn).

Zemědělci budou moci letos čerpat podporu z operací:

- 4.1.1 Investice do zemědělských podniků

- 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

- 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců

 

Tento krok umožní podpořit zemědělské podnikatele a zpracovatele zemědělských produktů v jejich investicích, aby mohli lépe čelit důsledkům krize vyvolané COVID-19.

Samotné spuštění 12. kola příjmu žádostí PRV je možné díky dodatečným finančním zdrojům na podporu oživení zemědělství a venkovských oblastí pro roky 2021 a 2022, které jsou členským státům rozděleny dle přechodného nařízení EU. Uzavřít závazky je nutné do konce roku 2022.

11. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 7.7.2020 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 11. kolo příjmu žádostí.

Dle dostupných informací z Mze se jedná o poslední výzvu v rámci níže uvedených opatření or období 2014 - 2020.

Příjem Žádostí o dotaci bude probíhat v termínu: 6.10.2020 (od 8:00 hod) - 27.10.2020 (do 18:00 hod)

 

V rámci příjmu žádostí o dotaci bude možné žádat o dotace na níže uvedené opatření:

- Vzdělávací akce

- Informační akce

- Investice do nezemědělských činností

- Podpora agroturistiky

- Zahájení činnost mladých zemědělců

- Lesnická infrastruktura

- Obnova lesních porostů po kalamitách

- Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

- Přeměna náhradních porostů dřevin

 

Pokud Vás některé z opatření zaujalo a chcete Váš záměr prokonzultovat, jsme připraveni Vám v tomto směru pomoci. Nebojte se a obraťte se na nás.

Níže letáky k vybraným opatřením:

pdfLeták - Agroturistika - 11. kolo

pdfLeták_-_mladý_zemědělec_-_11._kolo.pdf

pdfLeták_-_nezemědělská_činnost_-_11._kolo.pdf

 

Hlavní změny pro 11. kolo PRV:

pdfHlavní_změny_pro_11._kolo_PRV.pdf

 

Informace k mimořádnému 10. kolu PRV

V rámci 10. kola příjmu žádostí MZe otevírá dvě operace:

- Investice do zemědělských podniků

 • Záměr a) projekty do 2.000.000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; Živočišná výroba (prasata, drůbež, ovce, kozy)
 • Záměr b) projekty do 2.000.000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; Rostlinná výroba (ovoce, zelenina včetně brambor, chmel)
 • Záměr i) projekty do 75.000.000 Kč; Prasat
 • Záměr j) projekty do 75.000.000 Kč; Drůbež
 • Záměr l) projekty do 75.000.000 Kč; Rostlinná výroba (ovoce, zelenina včetně brambor, chmel)
 • Záměr m) projekty do 2.000.000 Kč včetně a zároveň žadatel hospodaří na maximálně 150 ha; Vinná réva
 • Záměr n) projekty do 75.000.000 Kč; Vinná réva

 

- Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

- zpracování mléka
- zpracování masa
- zpracování ovoce, zeleniny
- krmiva
- chmele, vína a ostatních ovocných kvašených nápojů (nebudou podporovány lisy na hrozny)
- mlýnských výrobků a matolinové mouky

 

Novinkou:

 • způsobilost výdajů již od 12.3.2020
 • možnost vyplacení zálohy až do výše 50% dotace
 • předkládání stavebních povolení a výběrových řízení až k Žádosti o platbu
 • zkrácení administrativních lhůt
 • V rámci kritérií přijatelnosti byl zvýšen limit pro finanční zdraví: Žadatel splnil podmínku finančního zdraví u projektů, jejichž způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, přesahují 2.000.000,- Kč.
 • Základní výše dotace bude činit 50 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace. Míra podpory může být navýšena o 5 % pro mladé začínající zemědělce a o 5 % proekologické zemědělce
 • Budou podporovány vybrané sektory: prasata, drůbež, ovce, kozy, ovoce, zelenina včetně brambor, chmel a réva vinná. Návazně na to byly upraveny způsobilé výdaje a číselník výdajů, na které může být poskytnuta dotace. Zejména byl rozšířen seznam speciálních zemědělských strojů pro rostlinnou výrobu

 

 

pdfLeták_-_dotace_pro_zemědělce_-_10_kolo.pdf

pdfInvestice_do_zemědělských_podniků_-_limity_a_povolené_výdaje.pdf

pdfLeták_-_dotace_pro_potravináře_-_10_kolo.pdf

pdfZpracování_potravinářských_produktů_-_limity_u_vybraných_technologií.pdf

 

 

Mimořádné 10. kolo PRV 2014 - 2020

Zvýšit soběstačnost České republiky a snížit její závislost na dovozech je hlavním cílem mimořádného 10. kola Programu rozvoje venkova (PRV). Příjem žádostí bude spuštěn v polovině července celkem Ministerstvo zemědělství (MZe) rozdělí v tomto kole mezi zemědělce a potravináře 3,4 miliardy korun. Peníze půjdou především na pěstování ovoce, zeleniny, brambor nebo chmele a také na chov prasat a drůbeže, ovcí a koz. Novinkou je možnost zálohového financování pro zemědělce.

Příjem žádostí pro 10. mimořádné kolo PRV bude v termínu od 14. července do 4. srpna 2020

 

V rámci 10. kola příjmu žádostí MZe otevře dvě operace:

- Investice do zemědělských podniků

- Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

 

Předpokládaná celková alokace z vládní rozpočtové rezervy na základě usnesení vlády z března 2020 na řešení soběstačnosti pro Program rozvoje venkova je 3,4 miliardy korun. Z toho bude 1,8 miliardy korun využito na dobré životní podmínky zvířat 1,6 miliardy korun půjde na výše uvedená investiční opatření. Zároveň s touto částkou budou využity zbylé finanční prostředky PRV v operaci 4.2.1. 

 

Hlavním smyslem plánovaného kola z PRV je investičně podpořit zejména citlivé sektory živočišné a rostlinné výroby, u kterých je saldo zahraničního obchodu, a tím míra soběstačnosti pro ČR nejhorší. Jde zejména o chov prasat a drůbeže na maso spolu s nosnicemi. U rostlinné výroby budou podpořeny investice do sektorů ovoce, zeleniny, chmele a konzumních brambor, částečně také do rozšíření plochy vinic. V rámci těchto investic budou řešeny i projekty na zadržování srážkové vody a budování retenčních nádrží. Dostatečný zdroj závlahové vody je dnes pro tato odvětví klíčový. Ministerstvo na Program rozvoje venkova naváže i národním dotačním titulem na podporu závlah.

 

Dílčí obálky na jednotlivé operace a záměry budou 1 mld. Kč na živočišnou výrobu, 0,8 mld. Kč na rostlinnou výrobu, 0,9 mld. Kč (z vládní rozpočtové rezervy) a 0,7 mld. Kč (z PRV) na potravinářské zpracování a 0,6 mld. Kč na welfare zvířat. Zároveň v jednotlivých operacích budou samostatné preferenční obálky pro malé podniky a zemědělské zpracování produktů s cílem podpořit faremní zpracování a regionální produkci.

 

Pro malé a střední zemědělské podniky je určena také podpora v rámci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Na tu vláda uvolnila 1 miliardu korun, MZe chce rozpočet posílit ještě o několik stovek milionů korun. Vrámci stávajících programů PGRLF refunduje část předepsaných úroků zkomerčních úvěrů. Jde zejména o investiční úvěry, vjejichž rámci komerční banky financují investiční činnost zemědělských podnikatelů a podnikatelů voblasti lesnictví. Mimo stávající programy PGRLF připravuje také nový program Provoz 2020 snížení jistiny úvěru. Jeho cílem bude snížení jistiny provozních úvěrů poskytnutých komerčními subjekty na provozní financování podnikatelů působících v oblasti zemědělské prvovýroby.

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím, zpracování žádostí o dotaci

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73
Jihomoravský kraj
okres Hodonín

 

 

Aktuálně ze světa dotací

Ukončení činnost dotačního poradenství

Vážení žadatelé,   ač s lítostí, tak Vám musím tímto oznámit, že vzhledem k okolnostem jsem nucen k 1.12.2022 ukončit svou činnost v rámci…  Číst více

13. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 28.7.2021 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 13. kolo…  Číst více

Nahoru