Kotlíková dotace v Jihomoravském kraji

Dne 18.12.2015 vyhlásil Jihomoravský kraj první Výzvu tzv. Kotlíkové dotace. Podpora se bude týkat výměny zdroje tepla pouze v rodinném domě na území Jihomoravského kraje, který je převážně vytápěn kotlem na pevná paliva a kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření (viz níže), nebo kde došlo ke snížení energetické náročnosti v minulosti na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná, nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.

Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným uživatelům bude:

• kotel na pevná paliva,
• plynový kondenzační kotel,
• tepelné čerpadlo,
• instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV,
• „mikro“ energetická opatření.

V kombinaci s výměnou zdroje tepla na vytápění bude umožněno realizovat instalaci solární termické soustavy, která bude splňovat dané požadavky (certifikace v souladu s ISO 9806, min. hodnota účinnosti, min. měrný využitelný zisk), a pokud nemá budova PENB min. třídy C nebo není na opatření snižující energetickou náročnost budovy zažádáno v NZÚ také „mikro“ energetická opatření.

Seznam realizovatelných mikroenergetických opatření:

1. Zateplení střechy nebo půdních prostor
2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
6. Dílčí výměna oken
7. Výměna vstupních a balkonových dveří
8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Co není předmětem podpory:

- výměna stávajícího kotle na pevná paliva v RD mimo území Jihomoravského kraje,
- výměna stávajícího plynového kotle,
- výměna kamen, krbových kamen, krbu, a to i v případě napojení na otopnou soustavu,
- výměna kotle na pevná paliva s automatickým přikládáním,
- výměna kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu,
- výměna zdroje tepla v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejméně od 1. 1. 2009, zdroj podpořen z programů ZÚ, NZÚ nebo ze společných    programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP)
- výměna zdrojů v panelových domech, objektech určených k rekreaci, bytových domech o více než třech bytových jednotkách,
- výměna zdroje v objektu ve vlastnictví právnických osob,
- výměna zdroje v objektech převážně určených k podnikání,
- výměna kotle na pevná paliva za elektrokotel.

Výše podpory:
- 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
- 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,
- 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu)


Maximální celkové způsobilé výdaje na dílčí projekt fyzické osoby mohou být ve výši 150 tis. Kč, maximální výše dotace na jeden dílčí projekt může být 127,5 tis. Kč.

Zahájení registrace žádostí:  18. 1. 2016 od 10.00 hod. v elektronické verzi
Ukončení příjmu žádostí:    30. 4. 2016 ve 24.00 hod. v elektronické verzi, popř. při vyčerpání alokace na krajskou výzvu

 

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Miroslav Prášek
Administrativa spojená se zpracováním žádostí o dotaci

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73

Jihomoravský kraj
okres Hodonín

Aktuálně ze světa dotací

8. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

Dne 1.8.2019 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 8. kolo…  Číst více

Žádosti o dotaci v rámci SOT (Společná organizace trhu)

Žádosti o dotaci v rámci SOT s vínem - investice   Vážení, SZIF spustil od 3. června 2019 příjem žádostí z dotačního titulu "Investice" (v rámci SOT s…  Číst více

Nahoru