Údržba a obnova kulturního dědictví venkova - Dotační možnosti 2016

Počínaje dnem 27. ledna 2016 budou přijímány Žádosti o dotaci v rámci dotačního programu na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova

 

Účel dotace:

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního významu, údržba a budování míst pasivního odpočinku, které neslouží osobnímu užívání a ani nejsou předmětem podnikání.

 

Žadatelem může být:

- obec

- fyzická osoba

- právnická osoba

 

1.Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.

Jedná se o typ objektu: kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích. Dotace pro obce do 5.000 obyvatel.

 

Dotace určena na údržbu a stavební obnovu:
- kaplička a zvonička
- křížová cesta
- boží muka, smírčí a jiné kříže
- exteriérové sochy a sousoší
- hřbitovy a hřbitovní zdi
- kostel
+ úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí upravovaného objektu (max. 3 metry od objektu)

Žadatelem vypočtený předpokládaný požadavek na dotaci, max. však do 70 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů viz bod 2.  minimální hodnota dotace činí 15.000,- Kč, maximální hodnota dotace činí 700.000,- Kč.

 

2.Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru.

Jedná se o významné zemědělské historické dominanty jedinečného charakteru, původně sloužících k hospodářským účelům, přičemž realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu. Jedná se zejména o typ objektu: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty. Dotace pro obce do 5.000 obyvatel.

 

Dotace určena na údržbu a stavební obnovu, rekonstrukci:
- postaveno v 1. třetině 20. století (1900 - 1938)
- postaveno v 19. století (1800 -1899)

- postaveno v 18. století (1700 - 1799)

- postaveno v 17. století nebo dříve (do 1699)

+ úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí upravovaného objektu (max. 3 metry od objektu).

 

Žadatelem vypočtený předpokládaný požadavek na dotaci, max. však do 70 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů viz bod 2.  minimální hodnota dotace činí 100.000,- Kč, maximální hodnota dotace činí 700.000,- Kč.

 

 

3.Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení

Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, které budou doloženy potvrzením muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

 

Dotace určena na podporu údržby a obnovy historických zemědělských strojů:

- nemotorové (do roku 1950)

- motorové (do roku 1930)

- motorové (po roce 1931 - do roku 1950)

 

Žadatelem vypočtený předpokládaný požadavek na dotaci, max. však do 70 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů viz bod 2.  minimální hodnota dotace činí 30.000,- Kč, maximální hodnota dotace činí 400.000,- Kč.

 

 

4.Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku. Dotace pro obce do 5.000 obyvatel.

 

Dotace určena na podporu vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku:

- obnova stávajícího místa odpočinku

- vybudování nového místa odpočinku

+ úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí upravovaného objektu (max. 3 metry od objektu)

Žadatelem vypočtený předpokládaný požadavek na dotaci, max. však do 70 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů viz bod 2.  minimální hodnota dotace činí 30.000,- Kč, maximální hodnota dotace činí 200.000,- Kč.

 

 

Žadatel o dotaci podává na jeden typ objektu daného předmětu dotace jednu žádost (příklad: 1 žádost = kaplička, 1 žádost = nemotorové přípojné, apod.). Žadatel o dotaci může podat jednu žádost na více objektů stejného typu v rámci jednoho katastrálního území (příklad: 1 žádost = 3 kapličky, 1 žádost = 2historické zemědělské stroje, apod.).

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Miroslav Prášek
Administrativa spojená se zpracováním žádostí o dotaci

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73

Jihomoravský kraj
okres Hodonín

Aktuálně ze světa dotací

8. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

Dne 1.8.2019 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 8. kolo…  Číst více

Žádosti o dotaci v rámci SOT (Společná organizace trhu)

Žádosti o dotaci v rámci SOT s vínem - investice   Vážení, SZIF spustil od 3. června 2019 příjem žádostí z dotačního titulu "Investice" (v rámci SOT s…  Číst více

Nahoru