Aktuálně

Žádosti o dotaci v rámci SOT (Společná organizace trhu)

Žádosti o dotaci v rámci SOT s vínem - investice

 

Vážení,

SZIF spustil od 3. června 2019 příjem žádostí z dotačního titulu "Investice" (v rámci SOT s vínem) pro období 2019 - 2020. Příjem žádostí bude ukončen 2.9.2019

 

Podpořené oblasti v rámci SOT:

- dřevěný sud nebo uzavřená nádoba na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů

- speciální kvasná nádoba s aktivním potápěním matolinového klobouku (dále jen "Speciální kvasná nádoba")

- cross-flow filtr víno

- lis na hrozny

 

Bližší informace zde: pdfŽádosti_o_dotaci_v_rámci_SOT_s_vínem.pdf

GDPR - Ochrana osobních údajů

Vážená paní, vážený pane,

rádi bychom Vás ujistili, že pro nás je ochrana osobních údajů, potažmo soukromí našich klientů na prvním místě. Proto u nás sbíráme jen minimum osobních údajů, které uchováváme po nezbytně nutnou dobu. Dále děláme vše pro to, aby zpracovávané osobní údaje byly vždy aktuální. Především však nikdy nezpracováváme osobní údaje pro účely, které se neslučují s původními účely bez Vašeho vědomí.

 

 

 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu s novou úpravou ochrany osobních údajů, kterou je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, též „GDPR“).

 

 

Soulad s GDPR

U nás není prohlášení o souladu s GDPR jen prázdnou fází. Dosažení souladu jsme věnovali mnoho úsilí. To si můžete ověřit např. tím, že si přečtete naši novou dokumentaci věnovanou ochraně osobních údajů. Nebo se podívejte, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. Kdykoliv v budoucnosti totiž můžete využít níže uvedený odkaz na Nástěnku, na kterém bude dostupný seznam zpracovávaných kategorií osobních údajů, právní základ pro jejich zpracování, doba, po kterou je uchováváme, informace o zpracovatelích a další. A pokud Vás budou zajímat Vaše práva, která můžete u nás uplatnit, nebo budete chtít podat stížnost na zpracování, informace o tom, jak v těchto případech postupovat, budete moci nalézt v zásadách o zpracování osobních údajů dostupných: Zásady pro zpracování osobních údajů

 

Zajímá Vás něco o ochraně osobních údajů?

Pokud budete mít nějaké dotazy k tomu, jak zpracováváme osobní údaje, tak nás prosím kontaktuje prostřednictvím Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

Nástěnka GDPR

Naše Nástěnka o zpracování Vašich osobních údajů je přístupná z tohoto odkazu: https://osobnidata.cz/p/zd73cz

 

S pozdravem,

Miroslav Prášek

6. kolo příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

Dne 6.2.2018 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR podmínky pro 6. kolo dotací z Programu rozvoje venkova.

 

Příjem Žádostí o dotaci bude probíhat v termínu: 3.4.2018 (od 8:00 hod) - 23.4.2018 (do 13:00 hod)

 

V rámci příjmu žádostí o dotaci bude možné žádat o dotace na níže uvedené opatření:

- Vzdělávací akce

- Informační akce

- Lesnická infrastruktura

- Zahájení činnosti maldých zemědělců

- Investice do nezemědělských činností

- Podpora agroturistiky

- Obnova lesních porostů po kalamitách

- Odstraňování škod způsobených povodněmi

- Neproduktivní investice v lesích

- Přeměna náhradních porostů dřevin

- Technické vybavení dřevozpracujících provozoven

- Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě

- Horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavateských řetězců a místních trhů

Pokud Vás některé z opatření zaujalo a chcete Váš záměr prokonzultovat, jsme připraveni Vám v tomto směru pomoci. Nebojte se a braťte se na nás.

pdfInvestice do nezemědělských činností

pdfPodpora agroturistiky

pdfZahájení činnosti mladých zemědělců

pdfLesnická infrastruktura

pdfTechnické vybavení dřevozpracujích provozoven

 

5. kolo Programu rozvoje venkova 2014 - 2020

Dne 2.8.2017 schválil ministr zemědělství dotační Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na projekty Programu rozvoje venkova 2014 - 2020, pro 5. kolo příjmu žádostí o dotaci.

V 5. kole budou podpořeny investice do zemědělských, lesnických i potravinářských podniků, inovací a na projekty spolupráce za více než 2,6 miliardy korun.

Číst více...

Dotace na nádrže pro zálivku zahrady - "DEŠŤOVKA"

Ministerstvo životní prostředí chce v rámci tzv. ekoinovací motivovat lidi, aby začali hospodařit s dešťovou vodou. Řeší tak problém, který započal před více než  dvaceti lety v důsledku klimatických změn- Jak řekl ministr životního prostředí Richard Brabec, "musíme si vážit vody, která nám napadne v době srážek" Proto také ministrestvo vyhlásilo dotační titul s názvev "DEŠŤOVKA". Celý program se ale skládá z několika dílčích složek, jež se zabývají i opatřeními na zemědělské půdě, především však ve městech, kde kvůli betonovému zalití se nemůže voda vsáknout do půdy.

Dotační program s pracovním názvem Modrá úsporám a oficiálním názvem "DEŠŤOVKA" je určen také pro občany, kteří si problém s nedostatkem pitné vody uvědomují, smýšlejí ekologicky a chtějí ušetřit za drahou pitnou vodu. Cílem této Výzvy je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Podporované aktivity:

1) Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů - Systém pouze pro zálivku v obcích ohrožených suchem

- dotace až 20.000,- Kč + 3.500,- Kč/m3 nádrže, maximálně však 50% z celkových způsobilých výdajů

- pro stávající domy v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody

 

2) Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů - Komplexní systémy pro využití srážkové vody jako vody užitkové

- dotace až 30.000,- Kč + 3.500,- Kč/m3 nádrže, maximálně však 50% z celkových způsobilých výdajů

- pro stávající domy i novostavby v celé ČR

 

3) Akumulace a využití předčištěné odpadní vody v segmentu obytných domů

- dotace až 60.000,- Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45.000,- Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3.500,- Kč/m3 nádrže + 10.000,- Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50% z celkových způsobilých výdajů

- Pro stávající domy i novostavby v celé ČR

 

O dotace se žádá 29. května od 10:00 hod pomocí webového formuláře. Příjem žádostí bude ukončen při vyčerpání alokace 100 mil. Kč.


4. kolo příjmu žádostí z PRV 2014 - 2020

Dne7.2.2017 vyhlásilo Ministerstvo zemědělství ČR podmínky pro 4. kolo dotací z Programu rozvoje venkova.

 

Příjem Žádostí o dotaci bude probíhat v termínu: 4.4.2017 (od 8:00 hod) - 24.4.2017 (do 13:00 hod)

Číst více...

Národní dotace MZe - pro rok 2017

Počínaje dnem 1. února 2017 budou přijímány Žádosti o dotaci v rámci dotačního programu na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova

 

Účel dotace:

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního významu, údržba a budování míst pasivního odpočinku, které neslouží osobnímu užívání a ani nejsou předmětem podnikání a nově údržba a oprava polních cest.

 

Žadatelem může být:

- obec

- fyzická osoba

- právnická osoba

 

1. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.

Jedná se o podporu údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí. Jde především o objekty typu: kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích. Dotace pro obce do 10.000 obyvatel.

 

Dotace určena na údržbu a stavební obnovu:
- kaplička a zvonička
- křížová cesta
- boží muka, smírčí a jiné kříže
- exteriérové sochy a sousoší
- hřbitovy a hřbitovní zdi
- kostel
+ úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí upravovaného objektu (max. 3 metry od objektu)

Žadatelem vypočtený předpokládaný požadavek na dotaci, max. však do 70 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů.

Minimální hodnota dotace činí 15.000,- Kč,

Maximální hodnota dotace činí 700.000,- Kč.

 

2. Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru.

Jedná se o podporu obnovy významných historických objektů původně sloužících k hospodářským účelům v extravilánu i intravilánu obcí. Realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu. Jedná se zejména o typ objektu: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty. Do tohoto programu nově spadají i hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů.

Dotace pro obce do 10.000 obyvatel.

 

Dotace určena na údržbu a stavební obnovu, rekonstrukci:

- obecní sýpky

- špýchary

- sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby

- stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty

- hasičské zbrojnice postavené do 31.12.1992 (pouze prostory přímo související s výkonem sužny sboru dobrovolných hasičů)

 

Žadatelem vypočtený předpokládaný požadavek na dotaci, max. však do 70 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů.

minimální hodnota dotace činí 100.000,- Kč

Maximální hodnota dotace činí 700.000,- Kč.

 

 

3. Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení

Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, které budou doloženy potvrzením muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

Žadatelem můžou být zde pouze muzea v ČR zřizovaná státem, kraji a obcemi jsou správci musejních sbírek podle zákona 122/2000 Sb.

 

Dotace určena na podporu údržby a obnovy historických zemědělských strojů:

- nemotorové (do roku 1950)

- motorové (do roku 1930)

- motorové (po roce 1931 - do roku 1950)

 

Žadatelem vypočtený předpokládaný požadavek na dotaci, max. však do 70 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů.

Minimální hodnota dotace činí 30.000,- Kč

Maximální hodnota dotace činí 400.000,- Kč.

 

 

4. Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku. Dotace pro obce do 10.000 obyvatel. Jedná se především o typ objektu pasivního odpočinku skládající se např. z lavičky, odpadkového koše, zastřešení, stojanu na kola, apod.

 

Dotace určena na podporu vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku:

- obnova stávajícího místa odpočinku

- vybudování nového místa odpočinku

+ úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí upravovaného objektu (max. 3 metry od objektu)

Žadatelem vypočtený předpokládaný požadavek na dotaci, max. však do 70 % celkových předpokládaných uznatelných výdajů.

Minimální hodnota dotace činí 30.000,- Kč

Maximální hodnota dotace činí 200.000,- Kč.

 

 

5. Údržba a oprava polních cest

Podpora údržby, opravy zpěvněných polních cest nebo jejích úseků nacházejících se v obvodu pozemkových úprav obce.

Údržbou či opravou polních cest nebo jejích úseků, se rozumí akce zaměřené na odstranění závad, opotřebení a poškození polních cest, které byly předmětem realizace komplexních pozemkových úprav/jednoduchých pozemkových úprav před rokem 2006 (do 31. 12. 2005), tj. těch polních cest, jejichž technický stav vykazuje zjevné známky fyzického opotřebení nebo poškození.

Pozemky polní cesty dotvářejí krajinný ráz, zvyšují biodiverzitu (druhovou pestrost) území a trvalým
a výrazným způsobem ohraničují pozemky a katastrální hranice. Polní cesty jsou směrově nerozdělené komunikace. Podle významu (účelu) se polní cesty dělí do třech hlavních kategorií: hlavní, vedlejší a doplňkové. Dotační záměr musí být zaměřen na údržbu a opravu hlavních a vedlejších polních cest, nikoli doplňkových (ve smyslu ČSN 73 6109 „Projektování polní cest“ z roku 2013). 

Předmět dotace musí být přístupný veřejnosti, bez rozdílů. Polní cesta nesmí být uzavřena překážkou či závorou. Veřejnost za průjezd/průchod nebude platit poplatek a polní cesta tím bude přinášet přínos obyvatelstvu v podobě zpřístupnění území. Předmět dotace bude realizován s ohledem na požadavky parametrů polních cest z hlediska pohybu moderní zemědělské techniky a únosnosti polních cest, resp. požadavků na konstrukce vozovek pro moderní zemědělksou techniku (ČSN 73 6109 "Projektování polních cest"). Obec, na jejímž katastrálním území dojde k realizaci předmětu dotace, musí mít zpracovaný a aktuálně schválený plán společných zařízení nebo plán polyfunkční kostry pozemkových úprav. V případě realizace jednoduchých pozemkových úprav nemusely být výše uvedené plány vyhotoveny, proto není kritérium v tomto případě podmínkou a bude žadatelem doloženo na základě čestného prohlášení o neexistenci plánů.

 

 

Žadatel o dotaci podává na jeden typ objektu daného předmětu dotace jednu žádost (příklad: 1 žádost = kaplička, 1 žádost = nemotorové přípojné, apod.). Žadatel o dotaci může podat jednu žádost na více objektů stejného typu v rámci jednoho katastrálního území (příklad: 1 žádost = 3 kapličky, 1 žádost = 2historické zemědělské stroje, apod.).

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím, zpracování žádostí o dotaci

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73
Jihomoravský kraj
okres Hodonín

 

 

Aktuálně ze světa dotací

13. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 28.7.2021 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 13. kolo…  Číst více

Vyhlášení 12. kola Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělstvívyhlásilo 12. kolo příjmu žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím…  Číst více

Nahoru