lesnictvi-crop-fin

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Popis opatření:

Projekt je zaměřen na podporu ochrany melioračních a zpevňujících dřevin od doby výsadby do stádia zajištění. Projekt přispěje k zajištění plnění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě porostů. V rámci celé České republiky se jedná o plochu ochráněných kultur v rozsahu 10 tis. ha/rok. Operace je zacílena na lesní pozemky na území celé ČR (mimo Prahu).

Žadatel:

  • Soukromí a veřejní vlastníci
  • Nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky
  • Žadatelem nemohou být státní podniky

Způsobilé výdaje:

  • Částečná úhrada nákladů na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin při založení porostu
  • Projektová dokumentace

Dotace:

Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to maximálně do výše 50 % způsobilých výdajů.

Kritéria přijatelnosti:

  • Žadatel musí mít na lesních pozemcích, na které žádá o podporu, schválený lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářskou osnovu v souladu s národními právními předpisy
  • Podpora se vztahuje pouze na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin vysazených v souladu s projektem zalesnění
  • V době realizace je zastoupení MZD na ochráněné ploše podle projektu 100 %
  • Zastoupení MZD po dobu doby udržitelnosti projektu neklesne pod 80 % životaschopných jedinců dle projektu zalesnění

Máte zájem o dotaci?

Zadejte, v jakém oboru působíte!
Vyplňte, na co chcete dotaci využít!
Zvolte, zdali máte již s dotacemi zkušenosti!

Tuto část vyplňte pouze v případě, že máte s dotacemi již zkušenosti

Vyplňte, čeho se dotace týkala!
Zadejte, jaká byla finanční částka přijatelných výdajů!
Zadejte procento dotace!
Zvolte, zdali byla dotace vyřízena úspěšně!
V případě potřeby vepište poznámky!
Zadejte Vaše jméno!
Zadejte Váš e-mail!
Zadejte Váš telefon!
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Miroslav Prášek
Administrativa spojená se zpracováním žádostí o dotaci

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73

Jihomoravský kraj
okres Hodonín

Aktuálně ze světa dotací

Informace k mimořádnému 10. kolu PRV

V rámci 10. kola příjmu žádostí MZe otevírá dvě operace: - Investice do zemědělských podniků Záměr a) projekty do 2.000.000 Kč včetně a zároveň žadatel…  Číst více

Mimořádné 10. kolo PRV 2014 - 2020

Zvýšit soběstačnost České republiky a snížit její závislost na dovozech je hlavním cílem mimořádného 10. kola Programu rozvoje venkova (PRV). Příjem…  Číst více

Nahoru