lesnictvi-crop-fin

Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin

Popis opatření:

Projekt je zaměřen na podporu ochrany melioračních a zpevňujících dřevin od doby výsadby do stádia zajištění. Projekt přispěje k zajištění plnění mimoprodukčních a celospolečenských funkcí lesa a vyšší stabilitě porostů. V rámci celé České republiky se jedná o plochu ochráněných kultur v rozsahu 10 tis. ha/rok. Operace je zacílena na lesní pozemky na území celé ČR (mimo Prahu).

Žadatel:

  • Soukromí a veřejní vlastníci
  • Nájemci a pachtýři lesa a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení a spolky
  • Žadatelem nemohou být státní podniky

Způsobilé výdaje:

  • Částečná úhrada nákladů na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin při založení porostu
  • Projektová dokumentace

Dotace:

Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to maximálně do výše 50 % způsobilých výdajů.

Kritéria přijatelnosti:

  • Žadatel musí mít na lesních pozemcích, na které žádá o podporu, schválený lesní hospodářský plán nebo lesní hospodářskou osnovu v souladu s národními právními předpisy
  • Podpora se vztahuje pouze na hromadnou mechanickou ochranu melioračních a zpevňujících dřevin vysazených v souladu s projektem zalesnění
  • V době realizace je zastoupení MZD na ochráněné ploše podle projektu 100 %
  • Zastoupení MZD po dobu doby udržitelnosti projektu neklesne pod 80 % životaschopných jedinců dle projektu zalesnění

Máte zájem o dotaci?

Zadejte, v jakém oboru působíte!
Vyplňte, na co chcete dotaci využít!
Zvolte, zdali máte již s dotacemi zkušenosti!

Tuto část vyplňte pouze v případě, že máte s dotacemi již zkušenosti

Vyplňte, čeho se dotace týkala!
Zadejte, jaká byla finanční částka přijatelných výdajů!
Zadejte procento dotace!
Zvolte, zdali byla dotace vyřízena úspěšně!
V případě potřeby vepište poznámky!
Zadejte Vaše jméno!
Zadejte Váš e-mail!
Zadejte Váš telefon!
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím, zpracování žádostí o dotaci

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73
Jihomoravský kraj
okres Hodonín

 

 

Aktuálně ze světa dotací

Ukončení činnost dotačního poradenství

Vážení žadatelé,   ač s lítostí, tak Vám musím tímto oznámit, že vzhledem k okolnostem jsem nucen k 1.12.2022 ukončit svou činnost v rámci…  Číst více

13. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 28.7.2021 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 13. kolo…  Číst více

Nahoru