lesnictvi-crop-fin

Technika a technologie pro lesní hospodářství

Popis opatření:

Podpora je zaměřena na investice do lesní techniky a postupů práce, které zvyšují hospodářskou hodnotu lesů prostřednictvím využití šetrnějších technologií a strojů při hospodaření v lesích, omezujících poškození lesní půdy a porostů, techniky a technologií určených pro výchovu lesních porostů či investic do produkce kvalitního reprodukčního materiálu lesních dřevin. Investice jsou směřovány do techniky a technologií s cílem racionalizace obhospodařování lesů, které dále posílí hospodářské využití lesů. Podpora je podmíněna hospodařením v lesích podle lesních hospodářských plánů nebo lesních hospodářských osnov, což zajišťuje udržitelné obhospodařování lesů v České republice.

Žadatel:

 • Fyzické nebo právnické osoby
 • Sdružení s právní subjektivitou
 • Obce nebo jejich svazky
 • Střední školy, školní polesí, hospodařící v lesích, které jsou ve vlastnictví: soukromých osob nebo jejich sdružení nebo spolků s právní subjektivitou, krajů, obcí nebo jejich svazků

Způsobilé výdaje:

 • Stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně přibližování
 • Stroje ke zpracování potěžebních zbytků
 • Stroje pro přípravu půdy před zalesněním stroje, technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost

Dotace:

Podpora se poskytuje jako příspěvek na vynaložené způsobilé výdaje, a to maximálně do výše 50 % způsobilých výdajů.

Kritéria přijatelnosti:

 • Projekt lze realizovat na území České republiky s výjimkou území hl. města Prahy
 • Projekt je v souladu s cíli opatření a popisem operace
 • Žadatel může v jednom kole příjmu žádostí podat na dané opatření pouze jednu žádost
 • Žadatel je vlastníkem, nájemcem nebo pachtýřem lesních pozemků a hospodaří podle platného lesního hospodářského plánu nebo převzaté platné lesní hospodářské osnovy (tzn. Má protokolárně převzatý vlastnický separát lesní hospodářské osnovy), a to na minimální výměře 3ha
 • Podpora je podmíněna předložením projektu (podnikatelského plánu) s vyhodnocením přínosů projektu vůči naplňování cílů opatření a Programu rozvoje venkova
 • Podpora se vztahuje pouze na stroje a technologie šetrné k životnímu prostředí, zejména z hlediska ochrany půdy (utužení, vznik eroze, plošné narušování půdního povrchu)
 • Pokud jde o investice do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost, podporovány mohou být jen lesní školky, které jsou součástí lesnického podniku a provozují školkařskou činnost na PUPFL
 • Pokud jde o investice do strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost, žadatel je evidován v systému evidence reprodukčního materiálu (ERMA) jako provozovatel školkařské činnosti

Máte zájem o dotaci?

Zadejte, v jakém oboru působíte!
Vyplňte, na co chcete dotaci využít!
Zvolte, zdali máte již s dotacemi zkušenosti!

Tuto část vyplňte pouze v případě, že máte s dotacemi již zkušenosti

Vyplňte, čeho se dotace týkala!
Zadejte, jaká byla finanční částka přijatelných výdajů!
Zadejte procento dotace!
Zvolte, zdali byla dotace vyřízena úspěšně!
V případě potřeby vepište poznámky!
Zadejte Vaše jméno!
Zadejte Váš e-mail!
Zadejte Váš telefon!
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím, zpracování žádostí o dotaci

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73
Jihomoravský kraj
okres Hodonín

 

 

Aktuálně ze světa dotací

Ukončení činnost dotačního poradenství

Vážení žadatelé,   ač s lítostí, tak Vám musím tímto oznámit, že vzhledem k okolnostem jsem nucen k 1.12.2022 ukončit svou činnost v rámci…  Číst více

13. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 28.7.2021 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 13. kolo…  Číst více

Nahoru