zivnostnici-crop-fin

Program Partnerství znalostního transferu

Cílem programu Partnerství znalostního transferu je podpora spolupráce malých a středních podniků s výzkumnými organizacemi. Díky této formě spolupráce nepřijde vniveč úsilí výzkumníků a soukromý sektor získá přístup k cenným znalostem a technologiím.

Kdo může dotace získat:

Dotace v tomto programu je určena podnikům, podnikatelským seskupením a také orgánům státní správy a samosprávy, organizacím pro výzkum a neziskovým organizacím.

Kolik lze získat:

Jeden projekt může získat dotaci 0,5 - 4 mil. Kč. Výše podpory 70% se řídí pravidly de minimis.

Na co se dotace vztahuje:

  • Osobní náklady pracovníků zapojených do realizace projektu
  • Relevantní služby partnerské organizace

Podporované aktivity:

Vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí kvůli přenosu znalostí, souvisejících technologií a dovedností. Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.

Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:

  • Zlepšení výrobních procesů
  • Vývoj/inovace nových produktů nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů
  • Zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Znalostní transfer:

Znalostním transferem se rozumí přenos informací, odborných znalostí a dovedností z akademické sféry do partnerského podniku.

Efektivní transfer zahrnuje:

  • Přeměnu akademických znalostí na specifické potřeby partnerského podniku, na jeho produkty, procesy a služby a vytváření nových znalostí za účelem jejich následného praktického využití
  • Osvojení vytvořených znalostí zaměstnanci podniku a zlepšení jejich kvalifikace tak, aby se v dané oblasti snížila závislost podniku na externích subjektech

Máte zájem o dotaci?

Zadejte, v jakém oboru působíte!
Vyplňte, na co chcete dotaci využít!
Zvolte, zdali máte již s dotacemi zkušenosti!

Tuto část vyplňte pouze v případě, že máte s dotacemi již zkušenosti

Vyplňte, čeho se dotace týkala!
Zadejte, jaká byla finanční částka přijatelných výdajů!
Zadejte procento dotace!
Zvolte, zdali byla dotace vyřízena úspěšně!
V případě potřeby vepište poznámky!
Zadejte Vaše jméno!
Zadejte Váš e-mail!
Zadejte Váš telefon!
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím, zpracování žádostí o dotaci

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73
Jihomoravský kraj
okres Hodonín

 

 

Aktuálně ze světa dotací

Ukončení činnost dotačního poradenství

Vážení žadatelé,   ač s lítostí, tak Vám musím tímto oznámit, že vzhledem k okolnostem jsem nucen k 1.12.2022 ukončit svou činnost v rámci…  Číst více

13. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 28.7.2021 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 13. kolo…  Číst více

Nahoru