zivnostnici-crop-fin

Program Aplikace

Cílem programu Aplikace je podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vedoucího k zavádění inovací vyšších řádů a tvorbě mezinárodně konkurenceschopných produktů.

Kdo může dotace získat:

Dotace v tomto programu jsou určeny pro podniky všech velikostí (samostatně či v konsorciu) a státem definované organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Vymezení dle ekonomické činnosti (CZ NACE) – Podporované aktivity:

Podporována bude podnikatelská činnost vymezená v seznamu podporovaných ekonomických činností CZ NACE.

Kolik lze získat:

Program podporuje projekty částkou v rozmezí 1 - 100 mil. Kč. Výše dotace se odlišuje podle typu výzkumu a velikosti podniku. Maximální míra podpory na celý projekt je omezena na 70 %.

Pro projekty průmyslového výzkumu platí podpora:

  • Malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 70 % / 80 %* způsobilých výdajů
  • Střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 60 % / 75%* způsobilých výdajů
  • Velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 50 % / 65%* způsobilých výdajů

Pro projekty experimentálního vývoje platí podpora:

  • Malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % / 60 %* způsobilých výdajů
  • Střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 35 % / 50 %* způsobilých výdajů
  • Velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 35 % / 40 %*způsobilých výdajů

*Míra podpory v případě účinné spolupráce, kterou se rozumí spolupráce dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií nebo k dosažení společného cíle.

Na co se dotace vztahuje:

  • Osobní náklady: výzkumní pracovníci, technici a asistenti
  • Odpisy z vybavení a používaných nástrojů
  • Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené od externích subjektů a náklady na poradenské služby
  • Provozní a režijní náklady

Vymezení podporovaných odvětví (CZ NACE projektu):

OddílNázev
SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
10 Výroba potravinářských výrobků
11 Výroba nápojů
13 Výroba textilií
14 Výroba oděvů
15 Výroba usní a souvisejících výrobků
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
17 Výroba papíru a výrobků z papíru
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
22 Výroba pryžových a plastových výrobků
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
27 Výroba elektrických zařízení
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
31 Výroba nábytku
32 Ostatní zpracovatelský průmysl
33 Opravy a instalace strojů a zařízení
SEKCE D – VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
SEKCE E – ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
SEKCE F - STAVEBNICTVÍ
41 Výstavba budov
42 Inženýrské stavitelství
43 Specializované stavební činnosti
SEKCE J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
58 Vydavatelské činnosti
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
61 Telekomunikační činnosti
62 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
SEKCE M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
69 Právní a účetnické činnosti
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
72 Výzkum a vývoj
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
75 Veterinární činnosti
SEKCE N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI
78 Činnosti související se zaměstnáním
SEKCE S - OSTATNÍ ČINNOSTI
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Máte zájem o dotaci?

Zadejte, v jakém oboru působíte!
Vyplňte, na co chcete dotaci využít!
Zvolte, zdali máte již s dotacemi zkušenosti!

Tuto část vyplňte pouze v případě, že máte s dotacemi již zkušenosti

Vyplňte, čeho se dotace týkala!
Zadejte, jaká byla finanční částka přijatelných výdajů!
Zadejte procento dotace!
Zvolte, zdali byla dotace vyřízena úspěšně!
V případě potřeby vepište poznámky!
Zadejte Vaše jméno!
Zadejte Váš e-mail!
Zadejte Váš telefon!
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Miroslav Prášek
Administrativa spojená se zpracováním žádostí o dotaci

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73

Jihomoravský kraj
okres Hodonín

Aktuálně ze světa dotací

Informace k mimořádnému 10. kolu PRV

V rámci 10. kola příjmu žádostí MZe otevírá dvě operace: - Investice do zemědělských podniků Záměr a) projekty do 2.000.000 Kč včetně a zároveň žadatel…  Číst více

Mimořádné 10. kolo PRV 2014 - 2020

Zvýšit soběstačnost České republiky a snížit její závislost na dovozech je hlavním cílem mimořádného 10. kola Programu rozvoje venkova (PRV). Příjem…  Číst více

Nahoru