zivnostnici-crop-fin

Program Aplikace

Cílem programu Aplikace je podpora průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje vedoucího k zavádění inovací vyšších řádů a tvorbě mezinárodně konkurenceschopných produktů.

Kdo může dotace získat:

Dotace v tomto programu jsou určeny pro podniky všech velikostí (samostatně či v konsorciu) a státem definované organizace pro výzkum a šíření znalostí.

Vymezení dle ekonomické činnosti (CZ NACE) – Podporované aktivity:

Podporována bude podnikatelská činnost vymezená v seznamu podporovaných ekonomických činností CZ NACE.

Kolik lze získat:

Program podporuje projekty částkou v rozmezí 1 - 100 mil. Kč. Výše dotace se odlišuje podle typu výzkumu a velikosti podniku. Maximální míra podpory na celý projekt je omezena na 70 %.

Pro projekty průmyslového výzkumu platí podpora:

  • Malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 70 % / 80 %* způsobilých výdajů
  • Střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 60 % / 75%* způsobilých výdajů
  • Velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 50 % / 65%* způsobilých výdajů

Pro projekty experimentálního vývoje platí podpora:

  • Malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % / 60 %* způsobilých výdajů
  • Střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 35 % / 50 %* způsobilých výdajů
  • Velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 35 % / 40 %*způsobilých výdajů

*Míra podpory v případě účinné spolupráce, kterou se rozumí spolupráce dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií nebo k dosažení společného cíle.

Na co se dotace vztahuje:

  • Osobní náklady: výzkumní pracovníci, technici a asistenti
  • Odpisy z vybavení a používaných nástrojů
  • Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené od externích subjektů a náklady na poradenské služby
  • Provozní a režijní náklady

Vymezení podporovaných odvětví (CZ NACE projektu):

OddílNázev
SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL
10 Výroba potravinářských výrobků
11 Výroba nápojů
13 Výroba textilií
14 Výroba oděvů
15 Výroba usní a souvisejících výrobků
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku
17 Výroba papíru a výrobků z papíru
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků
22 Výroba pryžových a plastových výrobků
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení
27 Výroba elektrických zařízení
28 Výroba strojů a zařízení j. n.
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení
31 Výroba nábytku
32 Ostatní zpracovatelský průmysl
33 Opravy a instalace strojů a zařízení
SEKCE D – VÝROBA A ROZVOD ELEKTŘINY, PLYNU, TEPLA A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu
SEKCE E – ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití
SEKCE F - STAVEBNICTVÍ
41 Výstavba budov
42 Inženýrské stavitelství
43 Specializované stavební činnosti
SEKCE J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI
58 Vydavatelské činnosti
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti
61 Telekomunikační činnosti
62 Činnosti v oblasti informačních technologií
63 Informační činnosti
SEKCE M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI
69 Právní a účetnické činnosti
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy
72 Výzkum a vývoj
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti
75 Veterinární činnosti
SEKCE N - ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI
78 Činnosti související se zaměstnáním
SEKCE S - OSTATNÍ ČINNOSTI
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost

Máte zájem o dotaci?

Zadejte, v jakém oboru působíte!
Vyplňte, na co chcete dotaci využít!
Zvolte, zdali máte již s dotacemi zkušenosti!

Tuto část vyplňte pouze v případě, že máte s dotacemi již zkušenosti

Vyplňte, čeho se dotace týkala!
Zadejte, jaká byla finanční částka přijatelných výdajů!
Zadejte procento dotace!
Zvolte, zdali byla dotace vyřízena úspěšně!
V případě potřeby vepište poznámky!
Zadejte Vaše jméno!
Zadejte Váš e-mail!
Zadejte Váš telefon!
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím, zpracování žádostí o dotaci

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73
Jihomoravský kraj
okres Hodonín

 

 

Aktuálně ze světa dotací

Ukončení činnost dotačního poradenství

Vážení žadatelé,   ač s lítostí, tak Vám musím tímto oznámit, že vzhledem k okolnostem jsem nucen k 1.12.2022 ukončit svou činnost v rámci…  Číst více

13. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 28.7.2021 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 13. kolo…  Číst více

Nahoru