zivnostnici-crop-fin

Program Úspory energie

Podniky zvažující investice do snížení své energetické náročnosti či zvýšení energetické efektivity mohou žádat o podporu v dotačním programu Úspory energie.

Kdo může dotace získat:

Program je určen pro podniky všech velikostí působící ve zpracovatelském průmyslu, těžbě a dobývání, stavebnictví, energetice, zemědělství, obchodě a službách, ICT a dalších oblastech. Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy.

Vymezení dle ekonomické činnosti (CZ NACE) – Podporované aktivity:

Podporována bude podnikatelská činnost vymezená v seznamu podporovaných ekonomických činností CZ NACE.

Kolik lze získat:

Dotace na jeden projekt se pohybuje v rozmezí 500 tis. - 250 mil. Kč pro projekty z oblasti úspor energie.

Procentuální výše dotace pro oblast úspory energie závisí na velikosti podniku:

 • Malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 65 % způsobilých výdajů
 • Střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 55 % způsobilých výdajů
 • Velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů

Maximální míru podpory na ekologické studie a energetické audity stanovil čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014 na 350 000,- Kč. Její výše taktéž závisí na velikosti podniku.

 • Malý podnik - 70 % způsobilých výdajů
 • Střední podnik - 60 % způsobilých výdajů
 • Velký podnik - 50 % způsobilých výdajů

Na co se dotace vztahuje:

 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • Ekologické studie

Příklady projektů:

 • Modernizace a obnova rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách výrobních podniků
 • Zavádění a modernizace měřících a regulačních systémů
 • Modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát tepelných a elektrických rozvodů
 • Zateplení obvodového pláště, výměna a renovace oken, další stavební opatření prokazatelně snižující energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla
 • Využití odpadní energie při výrobě
 • Snižování energetické náročnosti, respektive zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • Instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku
 • Instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů

Máte zájem o dotaci?

Zadejte, v jakém oboru působíte!
Vyplňte, na co chcete dotaci využít!
Zvolte, zdali máte již s dotacemi zkušenosti!

Tuto část vyplňte pouze v případě, že máte s dotacemi již zkušenosti

Vyplňte, čeho se dotace týkala!
Zadejte, jaká byla finanční částka přijatelných výdajů!
Zadejte procento dotace!
Zvolte, zdali byla dotace vyřízena úspěšně!
V případě potřeby vepište poznámky!
Zadejte Vaše jméno!
Zadejte Váš e-mail!
Zadejte Váš telefon!
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Miroslav Prášek
Administrativa spojená se zpracováním žádostí o dotaci

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73

Jihomoravský kraj
okres Hodonín

Aktuálně ze světa dotací

Informace k mimořádnému 10. kolu PRV

V rámci 10. kola příjmu žádostí MZe otevírá dvě operace: - Investice do zemědělských podniků Záměr a) projekty do 2.000.000 Kč včetně a zároveň žadatel…  Číst více

Mimořádné 10. kolo PRV 2014 - 2020

Zvýšit soběstačnost České republiky a snížit její závislost na dovozech je hlavním cílem mimořádného 10. kola Programu rozvoje venkova (PRV). Příjem…  Číst více

Nahoru