zivnostnici-crop-fin

Program Úspory energie

Podniky zvažující investice do snížení své energetické náročnosti či zvýšení energetické efektivity mohou žádat o podporu v dotačním programu Úspory energie.

Kdo může dotace získat:

Program je určen pro podniky všech velikostí působící ve zpracovatelském průmyslu, těžbě a dobývání, stavebnictví, energetice, zemědělství, obchodě a službách, ICT a dalších oblastech. Projekt musí být realizován mimo území hl. m. Prahy.

Vymezení dle ekonomické činnosti (CZ NACE) – Podporované aktivity:

Podporována bude podnikatelská činnost vymezená v seznamu podporovaných ekonomických činností CZ NACE.

Kolik lze získat:

Dotace na jeden projekt se pohybuje v rozmezí 500 tis. - 250 mil. Kč pro projekty z oblasti úspor energie.

Procentuální výše dotace pro oblast úspory energie závisí na velikosti podniku:

 • Malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 65 % způsobilých výdajů
 • Střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 55 % způsobilých výdajů
 • Velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 45 % způsobilých výdajů

Maximální míru podpory na ekologické studie a energetické audity stanovil čl. 49 Nařízení Komise č. 651/2014 na 350 000,- Kč. Její výše taktéž závisí na velikosti podniku.

 • Malý podnik - 70 % způsobilých výdajů
 • Střední podnik - 60 % způsobilých výdajů
 • Velký podnik - 50 % způsobilých výdajů

Na co se dotace vztahuje:

 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • Ekologické studie

Příklady projektů:

 • Modernizace a obnova rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách výrobních podniků
 • Zavádění a modernizace měřících a regulačních systémů
 • Modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát tepelných a elektrických rozvodů
 • Zateplení obvodového pláště, výměna a renovace oken, další stavební opatření prokazatelně snižující energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla
 • Využití odpadní energie při výrobě
 • Snižování energetické náročnosti, respektive zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • Instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku
 • Instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku
 • Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů

Máte zájem o dotaci?

Zadejte, v jakém oboru působíte!
Vyplňte, na co chcete dotaci využít!
Zvolte, zdali máte již s dotacemi zkušenosti!

Tuto část vyplňte pouze v případě, že máte s dotacemi již zkušenosti

Vyplňte, čeho se dotace týkala!
Zadejte, jaká byla finanční částka přijatelných výdajů!
Zadejte procento dotace!
Zvolte, zdali byla dotace vyřízena úspěšně!
V případě potřeby vepište poznámky!
Zadejte Vaše jméno!
Zadejte Váš e-mail!
Zadejte Váš telefon!
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím, zpracování žádostí o dotaci

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73
Jihomoravský kraj
okres Hodonín

 

 

Aktuálně ze světa dotací

Ukončení činnost dotačního poradenství

Vážení žadatelé,   ač s lítostí, tak Vám musím tímto oznámit, že vzhledem k okolnostem jsem nucen k 1.12.2022 ukončit svou činnost v rámci…  Číst více

13. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 28.7.2021 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 13. kolo…  Číst více

Nahoru