potravinarstvi-crop-fin

Dotace pro potravináře

Vím, jak je těžké se v aktuálním dotačním systému zorientovat, proto vám nabízím svou pomoc při všech krocích, které je nutné podniknout pro získání dotací pro potravináře a potravinářské provozovny.

Zpracuji za vás žádost a včetně všech povinných příloh ji předložíme k posouzení, a dále Vám pomůžu s realizací a vyhodnocením vašeho projektu. Aby jednotlivé kroky byly úspěšné, využívám svých dosavadních a dlouholetých zkušeností s dotacemi. Předem zhodnotím Váš dotační záměr a navrhnu možnosti řešení. Víc než kdokoli jiný vím, jak důležitou roli při vyhodnocování žádostí o dotace z fondů EU mají sebemenší detaily, či způsob a forma zpracování.

Nabízím Vám kvalifikované zpracování projektové žádosti o získání příslušné dotace až po realizaci projektu. Volím takové řešení, které bude optimální a udržitelné z ekonomického, technického i provozního hlediska.

Níže uvedené jsou dotační možnosti, na které můžete žádat.

Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Popis opatření:

Projekt je zaměřen na zvýšení efektivity výroby a celkové konkurenceschopnosti malých a středních podniků v oblasti zpracování zemědělských produktů. Využití moderních technologií zemědělským podnikatelům, výrobcům potravin a krmiv umožní podpora investic do zařízení, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uvedením výrobků na trh.

V neposlední řadě operace přispěje k rozvoji místních trhů a zkrácení dodavatelských řetězců. Konkrétně budou podporovány např. investice do zařízení pro výrobu potravin a krmiv, pro finální úpravu, balení a značení produktů, do skladování i investice související s uváděním produktů na trh, a to včetně výstavby a rekonstrukcí budov.

Žadatel:

 • Zemědělský podnikatel
 • Výrobce potravin
 • Výrobce krmiv

Žadatel musí splňovat definici mikro, malého, nebo středního podniku.

Způsobilé výdaje:

Hmotné a nehmotné investice, které se týkají zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, a to:

 • Výstavba, modernizace a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch)
 • Pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů)
 • Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování
 • Investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů
 • Investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně marketingu)

Dotace:

Nejvýše 40 % způsobilých výdajů.

Preferovány budou projekty:

 • Které budou zaměřeny na investice do uvádění na trh zemědělských produktů s cílem zkrácení dodavatelského řetězce v rámci místních trhů
 • Které budou zaměřeny na zvýšení efektivity výroby
 • Jejichž výsledkem bude snížení objemu biologického odpadu ze zpracování
 • Založené na spolupráci v rámci opatření, které budou zaměřeny na rozšíření produktů uváděných na trh zemědělským podnikatelem do určité velikosti
 • V hospodářsky problémových regionech definovaných v příloze usnesení vlády ČR

Máte zájem o dotaci?

Zadejte, v jakém oboru působíte!
Vyplňte, na co chcete dotaci využít!
Zvolte, zdali máte již s dotacemi zkušenosti!

Tuto část vyplňte pouze v případě, že máte s dotacemi již zkušenosti

Vyplňte, čeho se dotace týkala!
Zadejte, jaká byla finanční částka přijatelných výdajů!
Zadejte procento dotace!
Zvolte, zdali byla dotace vyřízena úspěšně!
V případě potřeby vepište poznámky!
Zadejte Vaše jméno!
Zadejte Váš e-mail!
Zadejte Váš telefon!
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím, zpracování žádostí o dotaci

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73
Jihomoravský kraj
okres Hodonín

 

 

Aktuálně ze světa dotací

Ukončení činnost dotačního poradenství

Vážení žadatelé,   ač s lítostí, tak Vám musím tímto oznámit, že vzhledem k okolnostem jsem nucen k 1.12.2022 ukončit svou činnost v rámci…  Číst více

13. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 28.7.2021 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 13. kolo…  Číst více

Nahoru