Zemedelstvi-crop-fin

Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů

Popis opatření:

Investice zaměřené na diverzifikaci činností zemědělských subjektů do nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů a využívání vedlejších produktů a surovin pro účely biologického hospodářství, zejména z oblasti výstavby zařízení pro zpracování a využití obnovitelných zdrojů energie (investice do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv a bioplynové stanice).

V případě výstavby BPS:

 • Je po dobu udržitelnosti projektu roční vstup surovin do BPS min. z 30 % celkové hmotnosti v tunách tvořen kejdou prasat
 • V případě výstavby BPS je požadováno účelné využití minimálně 10% disponibilního tepla z celkové předpokládané roční výroby stanovené energetickým auditem (nezapočítává se vlastní technologická spotřeba zařízení)
 • Projekt neslouží pouze ke krytí energetických potřeb žadatele
 • Tvoří roční energetická hodnota cíleně pěstované biomasy (obiloviny a ostatní plodiny s vysokým obsahem škrobu, cukru nebo oleje využívaných k produkci bioenergie) z celkového ročního množství energie vsázkového materiálu maximálně 20%

Žadatel:

 • Zemědělský podnikatel

Způsobilé výdaje:

 • Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny
 • Nová výstavba bioplynové stanice
 • Pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost
 • Doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných stání)

Dotace:

V případě investice do zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv se podpora poskytuje až do výše:

 • 25 % způsobilých výdajů pro velké podniky
 • 35 % pro střední podniky
 • 45 % pro malé podniky

Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 10 mil. Kč na projekt.
Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 200 tis. Kč na projekt.

V případě investic na výstavbu bioplynové stanice se podpora poskytuje až do výše:

 • 45 % způsobilých výdajů pro velké podniky
 • 55 % pro střední podniky
 • 65 % pro malé podniky

Maximální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 50 mil. Kč na projekt.
Minimální výše výdajů, ze kterých je stanovena dotace, je 200 tis. Kč na projekt.

Preferovány budou projekty:

 • Zavádí nebo využívá technologie, které pozitivně ovlivňují ovzduší a klima
 • Respektuje ochranu přírodních zdrojů
 • Aktivizuje mladou generaci a subjekty dlouhodobě podnikající v sektoru zemědělství
 • Realizuje subjekt, jehož sídlo se shoduje s místem realizace projektu
 • V případě výstavby BPS využívá větší množství disponibilního tepla stanoveného energetickým auditem (nezapočítává se vlastní technologická spotřeba zařízení)
 • V případě výstavby BPS využívá menší % cíleně pěstované biomasy (obiloviny a ostatní plodiny s vysokým obsahem škrobu, cukru nebo oleje využívaných k produkci bioenergie) z celkového ročního množství energie vsázkového materiálu
 • Je realizován v hospodářsky problémových regionech definovaných v příloze usnesení vlády ČR

Máte zájem o dotaci?

Zadejte, v jakém oboru působíte!
Vyplňte, na co chcete dotaci využít!
Zvolte, zdali máte již s dotacemi zkušenosti!

Tuto část vyplňte pouze v případě, že máte s dotacemi již zkušenosti

Vyplňte, čeho se dotace týkala!
Zadejte, jaká byla finanční částka přijatelných výdajů!
Zadejte procento dotace!
Zvolte, zdali byla dotace vyřízena úspěšně!
V případě potřeby vepište poznámky!
Zadejte Vaše jméno!
Zadejte Váš e-mail!
Zadejte Váš telefon!
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím, zpracování žádostí o dotaci

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73
Jihomoravský kraj
okres Hodonín

 

 

Aktuálně ze světa dotací

Ukončení činnost dotačního poradenství

Vážení žadatelé,   ač s lítostí, tak Vám musím tímto oznámit, že vzhledem k okolnostem jsem nucen k 1.12.2022 ukončit svou činnost v rámci…  Číst více

13. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 28.7.2021 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 13. kolo…  Číst více

Nahoru