Zemedelstvi-crop-fin

Zahájení činnosti mladých zemědělců

Popis opatření:

Investice v živočišné a rostlinné výrobě vedoucí ke stimulaci zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích prostřednictvím podpory investic nezbytných pro realizaci podnikatelského plánu.

Žadatel:

 • Zemědělský podnikatel, který splňuje definici mikro nebo malého podniku
 • Žadatelem může být fyzická osoba, která dosáhla ke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni nedosáhla věku 40 let, dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, a zahajuje zemědělskou činnost poprvé
 • V případě právnické osoby musí být tato řízena mladým začínajícím zemědělcem, který dosáhlke dni zaregistrování Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni nedosáhl věku 40 let, dosáhl minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, poprvé v této právnické osobě plní funkci statutárního orgánu a podílí se na základním kapitálu z více než 50 %

Způsobilé výdaje:

A) Investice do zemědělských staveb a technologií pro živočišnou výrobu (podpora se týkáchovu skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků a koní), kterými jsou:

 • Výstavba nebo rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení
 • Pořízení technologií pro živočišnou výrobu
 • Výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby vč. jejich úpravy a zpracování
 • Výstavba nebo rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a steliva pro přímou spotřebu v podniku

B) Investice do zemědělských staveb a technologií pro rostlinnou výrobu, kterými jsou:

 • Výstavba a rekonstrukce staveb pro skladování produktů rostlinné produkce (způsobilé nejsou sklady obilovin a olejnin) včetně technologií
 • Výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí trvalých kultur včetně protikroupových systémů (v rámci ovocných sadů, chmelnic a těch vinic, které nejsou zahrnuty do programu restrukturalizace a přeměny vinic podle Nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem)
 • Výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií
 • Výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických staveb (pařeniště, stacionární kompostéry, technologie na sušení léčivých rostlin, pěstírny hub a školky na ovocné a okrasné druhy včetně révy vinné a sadby chmele atp.) včetně souvisejících technologií
 • Založení porostů trvalých kultur (vč. výsadby ovocných sadů a chmelnic)

C) Investice do pořízení speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu (způsobilé není pořízení traktorů)

D) Investice spojené s úpravou a zpracováním vlastní produkce zemědělské výroby včetně staveb na jejich skladování

E) Investice do nákupu zemědělských nemovitostí

F) Nákup hospodářských zvířat (skotu, prasat, ovcí, koz, drůbeže, králíků nebo koní)

G) Nákup sadby a osiva pro přímou spotřebu v podniku

H) Nákup krmiv, hnojiv a prostředků na ochranu rostlin pro přímou spotřebu v podniku

Dotace:

 • Maximálně do 45 tis. EUR ve dvou splátkách
 • První splátka činí maximálně 50 % předpokládané dotace a je vyplacena po schválení podnikatelského záměru. Vyplacení druhé splátky je podmíněno řádným prováděním podnikatelského plánu a bude tedy vyplaceno po pořízení plánovaných investic odpovídajících výši dotace či zahrnutých do výběrových kritérií

Preferovány budou projekty:

 • Jejichž součástí je realizace investic v hodnotě přesahující výši poskytnuté dotace
 • Jejichž realizací nedojde k vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu
 • Jejichž realizací dojde k navýšení zatížení půdy dobytčími jednotkami
 • Při jejichž realizaci dojde ke zpracování zemědělských produktů
 • V hospodářsky problémových regionech definovaných v příloze usnesení vlády

Máte zájem o dotaci?

Zadejte, v jakém oboru působíte!
Vyplňte, na co chcete dotaci využít!
Zvolte, zdali máte již s dotacemi zkušenosti!

Tuto část vyplňte pouze v případě, že máte s dotacemi již zkušenosti

Vyplňte, čeho se dotace týkala!
Zadejte, jaká byla finanční částka přijatelných výdajů!
Zadejte procento dotace!
Zvolte, zdali byla dotace vyřízena úspěšně!
V případě potřeby vepište poznámky!
Zadejte Vaše jméno!
Zadejte Váš e-mail!
Zadejte Váš telefon!
Přečetl(a) jsem si a beru na vědomí zpracování osobních údajů.
Nesprávný formát

* takto označená pole jsou povinná

Jak vyřízení dotace probíhá?

 

Neváhejte mne kontaktovat

Ing. Vladislav Prášek
Konzultační poradenství k dotacím, zpracování žádostí o dotaci

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
605 575 865
Hrubá Vrbka 16
696 73
Jihomoravský kraj
okres Hodonín

 

 

Aktuálně ze světa dotací

Ukončení činnost dotačního poradenství

Vážení žadatelé,   ač s lítostí, tak Vám musím tímto oznámit, že vzhledem k okolnostem jsem nucen k 1.12.2022 ukončit svou činnost v rámci…  Číst více

13. kolo Programu rozvoje venkova

Dne 28.7.2021 byla schválena dotační pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020, pro 13. kolo…  Číst více

Nahoru